سلام مهندس در اول کرونا من 5 عدد دستگاه از شما توسط آقای جوادپور گرفتم ( پنج شش دستگاه هم اون سفارش داده بود ) من سیاه سفید خواسته بودم شما یه دونه رنگی فرستاده بودید که همراه با 3 دستگاه جوادپور که یکی مال مشتری اش بود و روشن نمی شد جهت تعمیر و دو دستگاه

کاربر گرامی. طی نامه شماره ۹۹/۳۲۰/۱۱۷۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ارسالی از شرکت همراه اول و اعلامیه مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی تعرفه پیام کوتاه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ معادل ۳۵ درصد به تعرفه موجود همراه اول اضافه میگردد.

بدینوسیله مراتب به اطلاع شما عزیزان اطلاع رسانی میگردد.
همچنین قیمت گذاری نهایی بزودی در بخش اخبار سامانه اعلام میگردد.