ارسال پیامک منطقه ای ایرانسل

ارسال های منطقه ای و کدپستی رایج ترین نوع ارسال در سامانه های پیام کوتاه بوده است که با توجه به اینکه بانک شماره ی معتبری از شماره های ایرانسل بر اساس کدپستی وجود نداشته است این نوع ارسال در هیچ سامانه ای وجود نداشته است.

شاید تا به امروز ارسال پیامک از دکل BTS تا حدودی این خلاء را برطرف می نمود اما با توجه به معایب این نوع ارسال، سامانه پیام کوتاه سیباپنل با همکاری گسترده با اپراتورهای پیامکی و اتصال وب سرویس جدید، بانک شماره های ایرانسل بر اساس منطقه را تهیه و بر روی سامانه خود قرار داده است.


نکات در خصوص ارسال منطقه ای ایرانسل:

arrow_right.gif  این بانک اطلاعاتی از لحاظ صحت اطلاعات، از اعتبار بالایی برخوردار می باشد.
arrow_right.gif  با توجه به محدودیت ارسال پیامک BTS به 50 هزار شماره در این نوع ارسال می توانید به هر تعداد شماره که مورد نظر شماست پیامک ارسال نمایید.
arrow_right.gif  این نوع ارسال از طریق اپراتور 5000 صورت می گیرد.
arrow_right.gif  تعرفه ارسال به شماره های ایرانسل مساوی تعرفه ارسال به همراه اول می باشد.