باشگاه مشتریان سامانه پیام کوتاه

شما در بازار تبلیغات امروز علاوه بر اینکه نیاز به جذب مشتری جدید خواهید داشت، باید برنامه ریزی صحیحی برای رضایتمندی مشتریان نیز داشته باشید.

امکان جدید و منحصر به فردی که در سامانه سیبا پنل رونمایی شده است، این امکان را به  نمایندگان می دهد تا بتواند با ارائه طرح های تشویقی، کاربران خود را مدیریت کند. همچنین شما به عنوان کاربر نیز می توانید از خدمات ارائه شده استفاده و با کسب امتیازات در این باشگاه، هدایای خود را به صورت شارژ پیامک دریافت نمایید.


در این امکان شما می توانید با فعالیت های متفاوت از جمله معرفی کاربر، خرید شارژ و ... امتیاز خود را بالا ببرید و پس از به حد نصاب رسیدن امتیازتان جوایز خود را دریافت کنید
به ازای هر بسته 1000 امتیازی، 200 عدد پیامک و به ازای هر بسته 4000 امتیازی، 600 عدد پیامک جایزه تعلق می گیرد.
روش های کسب امتیاز به روش زیر می باشد:

امتیاز معرفی کاربر:


1000 امتیاز کاربر سطح B
2000 امتیاز کاربر سطح A
2500 امتیاز کاربر سطح A+
2500 امتیاز کاربر سطح As

vije.pngخرید شارژ بیش از مبلغ 1,000,000 ریال - 500 امتیاز
vije.png خرید شارژ بیش از مبلغ 3,000,000 ریال - 1500 امتیاز