بسته های پنل نمایندگی

پنل های نمایندگی سیبا پنـل در سـه سطـح و طبـق جــدول زیــر ارائــه می گــردد

امکانات

نمایندگی سطح 1

نمایندگی سطح 2

نمایندگی سطح 3

فعالیت با برند، دامنه و صفحه لاگین متفاوت

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

امکان استفاده از آرم و لوگو دلخواه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

ایجاد نامحدود کاربر

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

ماژول رایگان ثبت نام آنلاین کاربران

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

تعیین قیمت بسته های کاربری

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

واریز آنی هزینه پنل به حساب نماینده و یا حساب بانکی

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

شارژ آنلاین کاربران با استفاده از درگاه بانکی عضو شتاب

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

واریز سود پیامک بلافاصله پس از شارژ حساب کاربران

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

مشاهده و مدیریت تراکنش های کاربران

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

مدیریت تعرفه های ارسال کاربران

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

اتصال ترمینال اختصاصی بانک ملت به پنل

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

سیستم پشتیبانی و تیکتینگ کاربران

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

مانیتورینگ پیامک‌های ارسالی کاربران

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

مانیتورینگ پیامک‌های دریافتی کاربران

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

مانیتورینگ مدارک ارسالی کاربران

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

خطوط رند عمومی

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

پشتیبانی 24 ساعته

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

ایجاد نامحدود نمایندگی مشابه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

خط اختصاصی 10 رقمی رایگان

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

3 عدد

خط اختصاصی 12 رقمی رایگان

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

10 عدد

خط اختصاصی 13رقمی رایگان

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

20 عدد

خط اختصاصی 14 رقمی رایگان

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

توافقی

تمدید سالیانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

تعرفه ارسال پیامک 1000 و 3000

110 ریال

104 ریال

103 ریال

تعرفه ارسال پیامک 2000 (دلیوربیس)

121 ریال

119 ریال

118 ریال

تعرفه ارسال پیامک 5000

92 ریال

89 ریال

88 ریال

تعرفه ارسال پیامک 021

93 ریال

90 ریال

89 ریال

قیمت

150 هزار تومان

248 هزار تومان

450 هزار تومان

نکته 1: بازگشت اعتبار پیامک های نرسیده در تمام اپراتورها فعال می باشد.
نکته 2: در پلن سطح 1 و سطح 2 بابت ایجاد هر نمایندگی، 70 هزار تومان دریافت می گردد اما در پلن سطح 3، ایجاد نمایندگی، نامحدود و رایگان می باشد.
 

اطلاعات کلی در خصــوص پنل نمایندگی

نمایندگی سامانه پیام کوتاه سیبا پنل به چند طریق امکان سودآوری را برای یک نمایندگی پنل اس ام اس فراهم می سازد:
1- امکان ارائه نامحدود پنل کاربری و پنل نمایندگی مشابه به صورت کاملا مستقل و ریبرندینگ
2- امکان ارائـه خط اختصاصی از تمام اپراتــورهـای پیامکی شامل اپراتــور 1000 ، اپراتــور 2000 ، اپراتــور 3000 ، اپراتــور 5000 و اپراتــور 021
3- امکان ارائـه پایین ترین تعرفه پیامک در تمام اپراتــورها