فناوری اطلاعات سنترایران

فناوری اطلاعات سنترایران در زمینه طراحی، خدمات کامپیوتری و اینترنتی و سامانه پیام کوتاه فعالیت می کند!